אזהרה למשקיעים גאורגיה
 
בעת חיזוק הקשרים בין העם היהודי לגארגי, סביר שישראלים רבים כבעבר מקבלים הצעות מעניינות להשקיע בגאורגיה.
 
הואיל ועדיין רבים לא מודעים לכך, שמדובר על תרבות עסקית שונה רצוי וכדאי להיות זהירים ככל האפשר.
 
למרות הפוטנציל הגדול הקיים בהשקעות בגאורגיה להלן אמצעי זהירות בסיסיים:
 
מאוד רצוי לקבל ייעוץ כלכלי בכתב בלבד מרו"ח מוסמך, ולא להתבייש לבקש הוכחות על היותו רו"ח המכיר חוקי גאורגיה הואיל וישנם לא מעט שמתחזים;
 
מאוד רצוי לקבל ייעוץ משפטי בכתב מעו"ד מוסמך, ולא להתבייש לבקש הוכחות על היותו עו"ד, המכיר חוקי גאורגיה הואיל וישנם לא מעט שמתחזים;
 
לא רצוי להיכנס בשותפות עם מקומיים, לפחות ל בפרוייקט הראשון.
 
בשום מקרה לא להתחייב על דבר וחצי דבר, לא בכתב ולא בעל-פה טרם קבלת ייעוץ כלכלי ומשפטי בכתב בלבד
 
גם אם הינך דובר את השפה, לעולם על תסמוך על שליטתך בשפה, הואיל ולא הידע והשליטה בשפה קובעת, אלא מה שקובע זה "ידע וההבנה של התרבות העסקית" שזה השפה בפני עצמו שרבים לא יודעים ונופלים כקורבנות שלאחריו אין דרך חזרה
 
לבסוף, ישנן גופים כלכליים ורשמיים ישראליים, ולא תזיק בדיקה נוספת בטרם קבלת ההחלטה
 
לאלה שירצו לקבל פרטים נוספים יוכלו לפנות דרך אתר "קהילה שלנו בישראל"
הוספת תגובה

מבזקים

האם תבקר השנה בגאורגיה?


חיפוש


לקישורים נוספים...